Vagyonőrök beltéri helymeghatározásának kihívásai és megoldásai

Havasi Zoltán

Havasi Zoltán

Bejegyzés dátuma: 2023. 11. 07

 

Vagyonőrök beltéri helymeghatározásának kihívásai és megoldásai

 

Az épületen belüli helymeghatározás egyre fontosabbá válik a vagyonvédelmi szolgáltatók számára a vagyonőreik hatékonyabb ellenőrzésében és a biztonság növelésében, mivel a legtöbb helyszínen a személyzet egyedül, vagy a munkatársaiktól elszigetelten teljesít szolgálatot.

A vagyonőrök beltéri helymeghatározása egy olyan technológiai megoldás, amely lehetővé teszi egy adott épületben vagy létesítményben a biztonsági személyzet tartózkodási helyének és mozgásának folyamatos nyomon követését, tevékenységének online ellenőrzését.

 

A beltéri helymeghatározás kihívásai

 

Pontosság és megbízhatóság:

 

Az épületen belüli helymeghatározásnak pontosnak és megbízhatónak kell lennie, hogy kritikus helyzetben legyen lehetőség a szolgálatot teljesítő vagyonőr munkájába beavatkozni, támadás, baleset vagy rosszullét esetén azonnal segítséget küldeni.

 

Terepviszonyok:

 

Az épületek sokszor sokféle terepviszonyt tartalmaznak, például folyosókat, lépcsőket, falakat és ajtókat, melyek megnehezítik a hagyományosnak számító műholdas (GPS) helymeghatározás beltéri alkalmazását, ugyanis ahhoz optikai rálátás szükséges.

A mai modern technológia számos megoldást kínál a vagyonőrök épületen belüli helymeghatározásának kihívásaira, így a Wi-Fi, a Bluetooth, és az UWB mellett, az RFID technológia is alkalmas lehet ennek támogatására. 

 

      1.  Wi-Fi alapú helymeghatározás:

Az épületen belül elérhető Wifi (Wireless Fidelity) hálózatok is használhatók helymeghatározásra. Az okostelefonok és egyéb eszközök Wi-Fi jelek alapján határozhatják meg a tartózkodási helyüket. A Wi-Fi eszközök általában folyamatosan keresik a környezetükben található Wi-Fi hálózatokat. Ez azt jelenti, hogy az eszközök azonosítani tudják a közelükben lévő hálózatokat és rögzíthetik azok jellemzőit, például az SSID-t (hálózat neve), a jelerősségi szintet és az egyéb információkat, mint a hálózati eszközök MAC-címeit. A helymeghatározáshoz a rendszer általában a rögzített Wi-Fi hálózat adatait használja fel és háromszögelést alkalmaz azok alapján. Az eszközök megpróbálják meghatározni a saját pozíciójukat a rögzített hálózati pontokhoz viszonyítva. Minél több Wi-Fi hálózatot érzékel egy eszköz, annál pontosabb helymeghatározást lehet elérni.

 

      2.  Bluetooth Beacon alapú helymeghatározás:

A Bluetooth Beacon egy alacsony energiafogyasztású, apró eszköz, ami folyamatosan sugároz rövid, egyedi azonosító jeleket Bluetooth Low Energy (BLE) technológiával. Általában apró doboz, vagy érme formájában találkozhatunk vele, így diszkréten kihelyezhető, vagy akár ruhán is hordható. A Beacon használja az iBeacon, az Eddystone és más kommunikációs protokollokat az azonosító jelek sugárzására és fogadására. A Bluetooth Beaconok egy olyan rendszert alkotnak, amely segít meghatározni egy eszköz vagy személy pontos tartózkodási helyét egy beltéri térben. Az elv alapja az, hogy a Beaconok által kibocsátott jelek erőssége és azok érkezési időpontja segít meghatározni az adott eszköz távolságát a Beaconoktől. Ehhez szükség van egy okostelefonra vagy más hordozható készülékre, amely rendelkezik BLE támogatással. A hordozható BLE készülék folyamatosan keresi a Beaconok jeleit a környezetében és amikor észlel egyet, akkor rögzíti annak erősségét az érkezés időpontjával együtt. Ha több Beacon is észlelhető, akkor az eszköz használja ezeket az információkat a pozíció kiszámításához.

A Beaconokat általában előre meghatározott pozíciókra helyezik el beltérben és a rendszer a jelek triangulációjával (háromszögelésével) határozza meg a BLE eszköz konkrét tartózkodási helyét. A háromszögelési módszert nagy csarnokokban vagy egybefüggő eladóterekben alkalmazzák hatékonyan, mert ott a rendszer még gazdaságosan kiépíthető és a kommunikációt sem befolyásolja az épület bonyolultsága. Nagyon tagolt, számos irodából álló épületkomplexumok esetén a zóna alapú helymeghatározás kiépítése javasolt. A Beaconokat itt is előre meghatározott helyeken kell elhelyezni, de lényegesen kevesebb számban, mivel ezek csak a területen való tartózkodás beazonosítását szolgálják, nem pedig az eszköz konkrét pozíciójának meghatározását. Kritikus területeken helyiségenként, vagy az épület kijáratainál javasolt a Beaconoket elhelyezni. A zóna alapú helymeghatározás további nagy előnye, hogy lehetővé teszi személyre szabott tartalom és értesítések kiküldését is az eszköz felhasználóinak, amikor azok belépnek egy adott területbe. Például egy múzeumban a vagyonőr különböző információkat és tartalmakat kaphat a BLE készülékén keresztül a Beaconöktől, amint egy kiállítási területre belép. Ez mondjuk lehet egy munkaköri leírás, vagy akár a terület neve is, ami segíti számára az épületen belüli tájékozódást.

 

      3.  UWB alapú helymeghatározás:

Az UWB (Ultra-Wideband) helymeghatározás egy olyan technológia, amely a nagyon széles sávú rádiófrekvenciák (RF) alkalmazásával lehetővé teszi az eszközök pontos helymeghatározását és helyzetérzékelését. Az UWB technológia nagyon széles frekvenciaválasztékot (általában több GHz) használ, valamint rendkívül rövid és gyors RF impulzusokat sugároz vagy érzékel.

Az UWB a következő módokon használható:

Helymeghatározás:

Az UWB technológia lehetővé teszi két vagy több UWB eszköz közötti távolság pontos mérését a jelutak időzítése szerint. A távolságok alapján trilaterális (három pontból történő) helymeghatározást végezhetnek, ami precíz pozícióinformációt eredményez.

Helyzetérzékelés:

Az UWB rendszerrel felszerelt eszközök, például okostelefonok vagy szenzorok, képesek érzékelni a környezetüket, meghatározni a közeli objektumok vagy eszközök helyzetét és mozgását. Ez lehetővé teszi például a térképes navigációt beltérben vagy speciális alkalmazásokban, mint a virtuális valóság (VR) vagy kiterjesztett valóság (AR).

Személyazonosság ellenőrzés:

Az UWB technológia azonosítani tudja az embereket vagy az eszközöket az alapján, hogy milyen távolságra vannak egymástól. Ez biztonsági alkalmazásokban hasznos lehet a be- és kilépési engedélyek ellenőrzésére vagy a hozzáférés korlátozására.

 

      4.  RFID alapú helymeghatározás:

Az RFID (Radio-Frequency IDentification) technológia is alkalmas a vagyonőrök helymeghatározására. Az épületen belül elhelyezett RFID címkék segítségével a rendszer könnyen követheti a vagyonőröket és pontosan rögzítheti tartózkodási helyüket. Az RFID technológia egy olyan automatikus azonosítási rendszer, amely rádióhullámokat használ eszközök és tárgyak azonosítására és követésére. A rendszer alapvetően három fő komponensből áll: RFID címke (tag, token), RFID olvasó (reader), és egy központi adatbázis vagy szoftveralkalmazás. Az RFID címke egy kis eszköz, amely tartalmaz egy antennát és egy mikrochippet. Az antennát használja rádióhullámok vételére és kibocsátására, míg a mikrochip tárolja az információt, ami a címkét azonosítja. Az RFID címkék lehetnek aktívak vagy passzívak. Az aktív címkék beépített akkumulátorral rendelkeznek, míg a passzív címkék az olvasó által kibocsátott energiát használják az adatok átviteléhez. Az RFID olvasó egy eszköz, amely képes küldeni és fogadni rádióhullámokat. Az olvasó antennája rádióhullámokat sugároz egy adott frekvencián. Az RFID címkék észlelik ezeket a hullámokat, és válaszolnak rájuk az azonosító, és egyéb információk átvitelével. Az RFID olvasó észleli a címke válaszát, majd továbbítja az információt a készüléken keresztül a szoftver adatbázisába. Az adatbázis összehasonlítja az RFID címke azonosítóját a tárolt információkkal, és abból meghatároz egy eszközt, egy tereptárgyat, egy zónát vagy akár egy tevékenységet. A fő különbség az aktív és a passzív RFID címkék között abban rejlik, hogy az aktív címkék önállóan sugároznak, míg a passzív címkék csak akkor válaszolnak, amikor egy RFID olvasó rájuk irányítja a jelét. Ennek megfelelően az aktív címkék hosszabb távolságról és nagyobb sebességgel működhetnek, míg a passzív címkéket közelebb kell hozni az olvasóhoz.

 

Összegzés

A fentieket összegezve megállapítható, hogy a háromszögeléses módszer (Wi-Fi, Bluetooth Beacon, UWB) nagyon precíz és pontos helymeghatározást tesz lehetővé, viszont csak ideális terepviszonyok mellett gazdaságos a kiépítése. A rendszer megtervezéséhez előzetes helyszínfelmérésre és komoly műszeres vizsgálatra van szükség. A felmérést követően meghatározható a megbízható működéshez szükséges rendszerkomponensek darabszáma, valamint a kiépítés és üzembehelyezés ideje és teljes költsége. A háromszögeléses helymeghatározási módszer a legtöbb épületben sajnos nem építhető ki gazdaságosan, ezért sokkal kisebb a felhasználási területe.

A zóna alapú helymeghatározási módszer (Bluetooth Beacon, RFID) kevésbé precíz és pontos helymeghatározást tesz lehetővé. A technológia nem az eszköz konkrét pozíciójának meghatározását végzi, hanem egy adott területben az eszköz tartózkodásának beazonosítását szolgálja. Épp ezért lényegesen kevesebb rendszerkomponenst igényel ez a megoldás, ami miatt sokkal egyszerűbb és gyorsabb a tervezése és sokkal gazdaságosabb a kiépítése is. A zóna alapú helymeghatározási módszer bármilyen épülettípus esetén jól alkalmazható, ezért sokkal nagyobb a felhasználási területe is. Ha semmi sem indokolja a centiméter pontos beltéri helymeghatározást, akkor a zóna alapú megközelítés tökéletes választás lehet szinte bármilyen alkalmazási terület számára, beleértve ebbe a vagyonőrök mozgáskövetését is. A zóna alapú helymeghatározás gyorsan és könnyen telepíthető és karbantartható komponensekből áll, és a Beaconok és zónák előre definiálhatók, így nem igényelnek bonyolult konfigurációt sem.

Természetesen, a fentiekben bemutatott technológiai megoldások kombinációjára is van lehetőség, ami sokkal hatékonyabb ellenőrzést és magasabb biztonsági szintet tesz lehetővé.

A zóna alapú helymeghatározás történhet például Bluetooth Beaconök kihelyezésével, míg az egyes feladatok teljesítésének helyszíni dokumentálását RFID címkék biztosíthatják. Előbbi passzív közreműködést vár el a vagyonőrtől, vagyis a BLE készülék folyamatos viselését. Utóbbi viszont aktív közreműködést is igényel, ami az egyes területekre felszerelt RFID címkék néhány centiméterről történő olvasását jelenti.

További biztonságnövelő tényező, ha egy távfelügyeleti diszpécserközpont végzi a vagyonőrök mozgásának és tevékenységének folyamatos ellenőrzését egy erre alkalmas távfelügyeleti szoftver segítségével. Ha egy előre definiált időintervallumban eltérés vagy mulasztás történik, akkor a rendszer azonnal riasztja a diszpécsert, aki megkezdi a szükséges intézkedéseket. Vagyis, felhívja a BLE/GSM készüléken a vagyonőrt, majd tájékoztatja a feladat elmaradásáról és utasítja annak elvégzésére. Riasztás és intézkedés alá tartozik az is, ha a vagyonőr nem viseli a BLE/GSM készüléket a munkavégzéshez, mert akkor a helymeghatározás nem biztosítható. A BLE/GSM készülék jelzi a távfelügyeleti diszpécsernek az eszköz tétlenségét, de emellett ütést és elesést is képes számára továbbítani.

A MOHAnet több, mint 15 éve fejleszt a vagyonőrök számára hordozható, GSM alapú járőrellenőrző készüléket, melynek legújabb generációja a MONICALL, már rendelkezik BLE és RFID technológiával. Előbbi folyamatosan érzékeli a Beaconok jeleit és ezáltal képes meghatározni a készülék tartózkodási helyét zóna alapon, míg utóbbi elektronikusan adminisztrálja az egyes repetitív feladatok időbeli teljesítését az RFID címkék leolvasásával, melyet a MONITORINGBOOK PRO grafikus távfelügyeleti szoftver támogat.

 

Záró gondolatok

A vagyonőrök beltéri helymeghatározása jelentős előrelépés a biztonságtechnika területén, mert…

 

  • a rendszeresen ismétlődő munkavégzési helyszínek meglátogatásakor egy naplózott teljesítésigazolás jön létre
  • távfelügyeleti szolgáltatással kiegészítve valós időben felügyelhető az elvárt, de elmaradt feladatok végrehajttatása és a mulasztásból adódó károk megelőzése
  • lehetővé teszi a biztonsági személyzet számára is, hogy pontosan tudja, hol tartózkodnak az adott épületben vagy létesítményben.

 

A beltéri helymeghatározás lehetővé teszi az élőerős szolgáltatók számára, hogy a vagyonőreik hatékonyabban és pontosabban teljesítsék feladataikat, és ezáltal az épületek védelme is erősebbé váljon. A vagyonőrök beltéri helymeghatározása új dimenziót nyit meg a biztonságtechnikában, és a jövőben további innovációkat hozhat a területen.


Egyeztessen velünk személyesen

Érdekli, hogyan növelhetjük biztonságát, versenyképességét egyedi fejlesztéseinkkel?

Adja meg elérhetőségeit és munkatársunk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy személyes találkozót egyeztessünk, ahol felmérjük az igényeit - és egyedi megoldást kínálunk.

ELÉRHETŐSÉG

Mohanet cím 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Mohanet cím +36 (1) 271-1141
Mohanet cím info@mohanet.com
Mohanet cím www.mohanet.hu