Mi garantálja az időseknek nyújtott jelzőrendszeres szolgáltatás üzembiztonságát?

Havasi Zoltán

Havasi Zoltán

Bejegyzés dátuma: 2022. 07. 15

 

Mi garantálja az időseknek nyújtott jelzőrendszeres szolgáltatás üzembiztonságát?

 

Számos jelzőrendszer van hazánkban forgalomban, melyet önkormányzatok, egyházak és civil szolgáltatók üzemeltetnek az idős korosztály épségének felügyelete céljából. Ezzel a szolgáltatással biztonságban tudhatjuk idős szeretteinket akkor is, ha távol élnek tőlünk. Idős, gondozásra szoruló szeretteinket nem szívesen tesszük ki annak a lelki megterhelésnek, amit egy idősotthonba költözés jelent, azonban, ha 24 órás felügyeletre van szükség, sokszor nincs más megoldás. Az idősgondozás jelzőrendszeres technológiája pontosan ezt a patthelyzetet oldja fel. A felügyeletre szoruló időseknek nem kell kiszakadniuk megszokott környezetükből, továbbra is önállóak maradhatnak, mert a diszpécserközpont és a család a jelzőkészüléken keresztül azonnal értesül, ha valami baj fenyegeti őket.

 

De mi garantálja az idősek számára a jelzőrendszeres szolgáltatás üzembiztonságát?

 

A repülőgépeket biztonságos közlekedési eszköznek tartjuk, mert a pilótáknak minden felszállás előtt kötelező leellenőrizniük és ezáltal meggyőződniük a gép rendszereinek megfelelő üzembiztonságáról. Az ellenőrzés elvégzését a gépekben található fedélzeti rögzítő egység (fekete doboz) is tárolja.

 

Az idősek felügyelete esetében is ugyanilyen komoly jelentőséggel bír az üzembiztonság, ami a jelzőrendszeres szolgáltatás üzemeltetésének folyamatos ellenőrzését jelenti. Ez alatt a jelzőkészülékek aktuális állapotának távoli felügyeletét, a kommunikációs hálózat működésének automatizált tesztelését, valamint a diszpécserközpontot működtető felügyeleti állomás szerverének és szoftverének folyamatos műszaki ellenőrzését értjük.

 

A hatályban lévő magyar és Európai Uniós direktívák és szabványok egyértelműen meghatározzák a jelzőkészülékkel és a felügyeleti rendszerrel szemben támasztott műszaki és üzemeltetési követelményeket, melyek a gyártókra és a szolgáltatókra egyaránt vonatkoznak. A segélyhívó rendszerekre vonatkozó szabályozásról a Magyar Szabványügyi Testület honlapján bővebb információ érhető el:

 

MSZ EN 50134-1:2002 – Riasztórendszerek. Segélyhívó rendszerek.  Rendszerkövetelmények

MSZ EN 50134-2:2018 – Riasztórendszerek. Segélyhívó rendszerek. Jelzésadó eszközök

MSZ EN 50134-3:2013 – Riasztórendszerek. Segélyhívó rendszerek. Helyi egység és vezérlő

MSZ EN 50134-5:2021 – Riasztórendszerek. Segélyhívó rendszerek. Összeköttetések és kommunikáció

MSZ EN 50134-7:2017 – Riasztórendszerek. Segélyhívó rendszerek. Alkalmazási irányelvek

MSZ CLC/TS 50134-9:2022 – Riasztórendszerek. Segélyhívó rendszerek. IP kommunikációs protokoll

 

Idén tavasszal az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindította a Gondosóra program keretében megvalósuló jóléti szolgáltatást, melyet „a program jelenlegi fázisában a magyar tulajdonosi hátterű 4iG Nyrt., a hazai infokommunikációs szektor egyik meghatározó vállalatcsoportja biztosít. A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a saját otthonukban élő idős emberek egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek az általuk előre megjelölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást nyújthat a problémájukra.” (Forrás: www.gondosora.hu)

 

A 65 évet betöltött idősek a Gondosóra program keretében díjmentesen jutnak jelzőkészülékhez és felügyeleti szolgáltatáshoz, de a készülék funkcionalitásáról és egyedi beállításairól minimális információkkal és jogokkal rendelkeznek egy fizetős szolgáltatással szemben. A Gondosóra programot nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, de üzemeltetési és személyiségi jogi szempontból nem biztosít átláthatóságot a szolgáltatást igénybe vevők számára. A jelzőkészülék egy ismert kínai gyártó, az Eview terméke. A kínai fejlesztők szoftveresen sok mindenre felkészítették az eszközt, de a távfelügyeleti rendszer üzemeltetéséhez olyan informatikai háttérszolgáltatás fejlesztése is szükséges, ami megfelel a hatályban lévő uniós adatvédelmi irányelveknek, és figyelembe veszi a jelzőkészüléket használó idős emberek egyedi igényeit és személyiségi jogait is.

 

Számos cég, többek között a MOHAnet is forgalmazza ezt a korszerű eszközt, de az előzőekben említett egyedi igények és személyiségi jogok figyelembevétele miatt kibővítette a jelzőkészülék szoftverét, és S.O.S. Pager néven értékesíti, hogy különbséget tegyen készülék és készülék között. Az S.O.S. Pager felhasználóinak így lehetőségük van olyan funkciók igénybevételére is, amit a Gondosóra program jelzőrendszeres szolgáltatása nem, vagy csak részben támogat.

 

Néhány gyakorlati példán keresztül vizsgáljuk meg, hogy milyen különbségeket látunk a MOHAnet (S.O.S. Pager) és a 4iG (Gondosóra program) által üzemeltetett jelzőrendszerek között! Az összehasonlításhoz a Gondosóra programban regisztrált hozzátartozónk jelzőkészülékének szoftveres beállításait vettük alapul, melyet a készülék gyári paraméterező szoftverével olvastunk ki.

 

 

1. Jelzőkészülék töltöttségének felügyelete

Ha az S.O.S. Pager készülék töltöttségi szintje alacsonyabb, mint 20%, akkor erről magyar nyelven tájékoztatja a felhasználót. Ha ezt követően a felhasználó nem teszi töltőre a készülékét, és a töltöttségi szint 10%-ra lecsökken, akkor ismételten hangutasításban felhívja a felhasználó figyelmét a töltés szükségességére, majd erről értesíti a diszpécserközpontot is. Ha néhány percen belül nem érkezik meg a diszpécserközpontba a készülék töltését igazoló eseményjelzés, akkor a diszpécser felhívja az ellátottat, és élőszóban megkéri, hogy tegye töltőre a készüléket. A töltés megkezdéséről érkező visszaigazolás zárja le a diszpécser által kezdeményezett intézkedést. A töltőre történő helyes csatlakoztatást hangüzenettel erősíti meg a készülék.

 

A Gondosóra program esetében a készülék oldalán található apró gomb manuális módon történő megnyomásával tájékozódhat a felhasználó a készülék akkumulátorának aktuális töltöttségi szintjéről, bár a töltőre történő helyes csatlakoztatást szintén hangüzenettel erősíti meg a készülék. Az akkumulátor állapotának rendszeres ellenőrzése így állandó feladatot jelent az idős felhasználónak, mert a minimum töltöttségi szintet a készülék nem jelzi automatizáltan. A Gondosóra programban résztvevő jelzőkészülék technikailag minden adatot képes továbbítani az S.O.S. Pagerhez hasonlóan, a kérdés csak az, hogy a távfelügyeleti központban feldolgozásra kerül-e ez az információ. A jelzőkészülék üzembiztonságának állapotfelügyelete jelenleg nem része a Gondosóra szolgáltatásnak, így az eszköz töltöttségének ellenőrzése kizárólag az idős felhasználó felelősségi körébe tartozik.

 

2. Jelzőkészülék műszaki állapotának folyamatos felügyelete

A Gondosóra program jelzőkészülékénél és az S.O.S. Pager esetében is be van állítva a diszpécserközpont és az idős személy készüléke közötti kommunikáció meglétének folyamatos ellenőrzése, melyet életjelfigyelésnek nevezünk. Életjelfigyeléskor a jelzőkészülék aktuális műszaki állapotát, vagyis a térerőt és az akkumulátor töltöttségi szintjét felügyeljük. Alapbeállításként 5 perces sűrűséggel érkeznek a jelzőkészüléktől az életjelek, így folyamatosan nyomon követhetők a készülékben bekövetkező műszaki állapotváltozások, ha erre a diszpécserközpont adatfeldolgozó szervere fel van készítve. Több tízezer készülék egyidejű üzemeltetése esetén ez jelentős mennyiségű adat automatizált információfeldolgozását is igényli. Az S.O.S. Pager esetében a szolgáltatásban érintettek automatizáltan értesülnek, ha a távfelügyeleti központ életjel kimaradást vagy jelentős térerő csökkenést érzékel a készülék üzemeltetésében. A Gondosóra program jelzőkészüléke esetében a szolgáltatónak szintén van arról naprakész információja, hogy a GSM alapú jelzőkészülék aktuálisan milyen térerővel és akkumulátor töltöttséggel rendelkezik, de a távfelügyeleti központ részéről nincs a hozzátartozók vagy az idős személy felé automatikus értesítés, visszajelzés, ha a készüléktől rendellenes üzemi paraméterek érkeznek.

 

3. Jelzőkészülék aktivitásának figyelése

Lehetőség van a készülék aktivitásának (mozgásának) figyelésére, ami összeköttetésben áll a felhasználó mindennapi, rutinszerű tevékenységeivel. Az S.O.S. Pager esetében, ha az aktivitás a trendtől eltér vagy kimarad, akkor arról azonnal értesül a diszpécserszolgálat, és rajtuk keresztül a hozzátartozók is. A távfelügyeleti szoftverben létrehozott intervallumfigyelési szabályok segítségével automatizáltan ellenőrizhető az aktivitás figyelése (pl.: tétlenség és mozgás időtartama, adott időintervallumon belüli töltőre helyezés és levétel). A Gondosóra program esetében ez a szolgáltatás jelenleg nem elérhető, bár a készülék alkalmas rá.

 

4. Készülék paraméterezés távolról

Lehetőség van a készülék valamennyi beállításának távolról történő módosítására, illetve szoftverének távoli frissítésére, ha a szolgáltató kifejlesztette az ehhez szükséges távparaméterező szoftvert, mert a gyári szoftver csak kábeles paraméterezést támogat. A Gondosóra program jelzőkészülékénél nem ismert a távparaméterezési szolgáltatás megléte. Az S.O.S. Pager esetében a távprogramozás teljesen megoldott, de a készülék üzemeltetési paramétereinek és szabályainak kialakítása minden esetben az ügyféllel való egyeztetést követően, szerződés szerint kerül beállításra. A távprogramozásnak köszönhetően megváltoztathatók az egyes műszaki beállítások és az üzemeltetés szabályai. Így a felhasználó kérésére és egyedi igényeire tekintettel a szolgáltató bármikor könnyen módosíthatja például a GPS követés és területelhagyás figyelésének szabályait, az ütés és elesés detektálásának erősségét vagy akár azt, hogy mely telefonszámoknak és milyen esetekben engedélyezi a készülék felhívását.

 

A Gondosóra program jelzőkészüléke a beállítások alapján elvileg bármikor felhívható, mivel nem tárol engedélyezett telefonszámokat. A gyakorlatban viszont nem felhívható (megpróbáltuk több, különböző telefonszámról), mert a készülékben található SIM kártya szolgáltatása ezt korlátozza. Így csak azok a telefonszámok hívhatják fel a készüléket, amelyeket a Gondosóra üzemeltetője a SIM szolgáltatáshoz a mobilszolgáltatóval hozzárendelt. Erről viszont a felhasználó nincs tájékoztatva, így akár bárki, bármikor felhívhatja a készüléket, ha benne van a SIM szolgáltatásban engedélyezett telefonszámok között.

 

5. GPS alapú kültéri mozgáskövetés

A jelzőkészüléknél lehetőség van életjelküldéskor GPS koordináta továbbítására is. Életjelküldéskor a jelzőkészülék nemcsak az aktuális műszaki állapotát (térerő, töltöttségi szint), hanem a készülék pillanatnyi tartózkodási helyét is képes továbbítani a diszpécserközpont számára. Alapbeállításként 5 perces sűrűséggel érkeznek a jelzőkészüléktől az életjelek, így folyamatosan nyomon követhetők a készülékben bekövetkező állapotváltozások. A tartózkodás- és mozgáskövetés az S.O.S. Pager esetében opcionálisan választható szolgáltatás, ami igényelhető folyamatos vagy eseti jelleggel is (segélykéréskor). A MonitoringBook Home mobilalkalmazás segítségével térképen követhető a készülékkel megtett útvonal. Igény szerint pozícióküldés tiltásával is üzemeltethető a jelzőkészülék. A Gondosóra program esetében a GPS koordináták folyamatos küldése része a szolgáltatásnak, így a készülék aktuális tartózkodási helye a szolgáltató számára mindig rendelkezésre áll.

 

6. Területelhagyás figyelése

A jelzőkészüléknél lehetőség van területelhagyás figyelésére, de a Gondosóra programban ez a szolgáltatás jelenleg nem elérhető. Az S.O.S. Pagernél távolról beállítható az a terület, mely az idős személy számára ismert és biztonságos. Ha viszont kilép ebből a területből, azt a készülék riasztással jelzi a diszpécserszolgálatnak, és a mobilapplikáción keresztül a gondozóknak és a hozzátartozóknak egyaránt.

 

7. Beacon alapú beltéri mozgáskövetés

A jelzőkészüléknél lehetőség van Bluetooth Beacon alapú beltéri mozgáskövetésre, de a Gondosóra programban ez a szolgáltatás jelenleg nem elérhető. Ha az S.O.S. Pager készülék beérkezik egy Bluetooth Beacon hatósugarába, akkor arról jelzést küld a diszpécserszolgálatnak. Idősotthonok esetében gyakran alkalmazzák ezt a zóna alapú helymeghatározást, amiből az épületen belüli mozgás is nyomon követhető. Ha egyidejűleg több Beacon kerül az épületben kihelyezésre, akkor a Beaconökkel zónákra oszthatók az egyes helyiségek.  

 

8. Ütés és elesés figyelése

A jelzőkészüléknél lehetőség van ütés és elesés érzékelésére és annak jelzésére GPS koordináta továbbításával. Az S.O.S. Pager esetében a hozzátartozók és a gondozók térképen is megjeleníthetik a riasztás helyszínét a MonitoringBook Home mobilalkalmazás segítségével. A Gondosóra program esetében a gondozók és hozzátartozó számára mobil applikáció jelenleg nem elérhető.

 

9. Magánélet funkció (behallgatás elleni védelem)

A jelzőkészüléknél lehetőség van a jelzést fogadó diszpécserközpontnak arra, hogy riasztási állapoton kívül is felhívhatja a felhasználót. Ilyen esetben a hívást hangos hívásjelzésnek (csörgés) kell megelőznie. Mindkét jelzőkészülék esetében a hívás felvétele automatikus, melyet 4 csörgés előz meg. Az S.O.S. Pager esetében lehetőség van magánéleti állapot funkció beállítására is, így a diszpécser csak indokolt esetben, az egyes riasztásokkor kezdeményezhet hívást (alacsony akkufeszültség jelzését követően, segélykéréskor, ütéskor, eleséskor, területelhagyáskor). A Gondosóra programban bármikor, bárki felhívhatja a jelzőkészüléket, ha benne van a SIM szolgáltatásban engedélyezett telefonszámok között.

 

10. Távfelügyeleti applikáció

Az S.O.S. Pager esetében lehetőség van az egyes jelzések mobil applikációban történő megjelenítésére. A készülék minden eseményjelzését nemcsak a távfelügyeleti diszpécserközpont MonitoringBook Pro szoftvere, hanem a hozzátartozóknál vagy a gondozóknál lévő okostelefonon futó, MonitoringBook Home mobil applikáció is megjeleníti. A MonitoringBook Home teljesen transzparenssé teszi a jelzőkészülék üzemeltetését, így az alkalmazással rendelkezők nyomon követhetik az 5 percenként érkező életjelek információit (térerő, akku töltöttség), a készülék pillanatnyi tartózkodási helyét és megtett útvonalát (GPS koordináták alapján), a különböző riasztási jelzéseket (gyenge akkufeszültség, segélykérés, ütés, elesés, aktivitás hiánya, területelhagyás), valamint az egyéb üzeneteket (töltés megkezdése, beérkező hívás adatainak rögzítése, bekapcsolás, kikapcsolás).

A Gondosóra program esetében jelenleg hiányzik a jelzőrendszeres szolgáltatás teljes átláthatóságát biztosító távfelügyeleti applikáció, mely hatékonyabb beavatkozást és ellenőrzést tesz lehetővé az üzemeltetésben.

 

A MOHAnet több, mint 15 éve fejleszt, gyárt és forgalmaz vészjelző és segélyhívó készülékeket, illetve nagybiztonságú távfelügyeleti rendszert. Az elmúlt 15 év alatt megszerzett üzemeltetési tapasztalatainak köszönhetően és az ügyfelek pozitív visszajelzései alapján ma már elmondhatjuk, hogy több, mint 80 hazai távfelügyeleti szolgáltató alkalmazza a MOHAnet komplex rendszerét a különböző távfelügyeleti szolgáltatások stabil kiszolgálásához.

 

Amennyiben a Gondosóra program üzemeltetője vagy bárki más számára, aki gondolkozik hasonló távfelügyeleti rendszer üzemeltetésében, érdekes lehet egy évek óta jól működő, komplex távfelügyeleti rendszer és a mögötte álló nagybiztonságú infrastruktúra, keressen bennünket bizalommal egy hosszútávú, jó együttműködés érdekében.


Egyeztessen velünk személyesen

Érdekli, hogyan növelhetjük biztonságát, versenyképességét egyedi fejlesztéseinkkel?

Adja meg elérhetőségeit és munkatársunk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy személyes találkozót egyeztessünk, ahol felmérjük az igényeit - és egyedi megoldást kínálunk.

ELÉRHETŐSÉG

Mohanet cím 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Mohanet cím +36 (1) 271-1141
Mohanet cím info@mohanet.com
Mohanet cím www.mohanet.hu